Mülakat Nedir

İş görüşmeleri  genellikle, belli bir işe – göreve başvuran adayların sunduğu CV’lerin değerlendirilmesinden sonra gelir; işverenler genellikle en iyi olanlarını görüşmeye davet ederler. Mülakat nedir ve nasıl davranılmalı? İş görüşmelerinin, potansiyel çalışanları değerlendirmek ve ölçmek için en yararlı vasıta olduğu kabul edilir.

Birden fazla aşaması olan iş görüşmeleri, genellikle birçok adayın rekabet etmesinden ya da söz konusu işin özellikle çok çetrefilli veya cazip olmasından ötürü yapılır.  Genelde mülakatın erken aşamalarında, en son aşamasında olduğundan daha az sayıda ve daha az kıdemlı bir görüşmeci olur ve en son aşamada olduğundan çok daha az detaya girilir.

Bütün adaylarla görüşüldüğünde, işveren doğal olarak ona en cazip gelen adayı seçer ve bir iş teklifinin pazarlığı başlar.

Kısaca İş Mülakatı Hazırlığı

Bir iş görüşmesi için iyi hazırlanmak oldukça önemlidir. İşverenlerin adayları işe almama konusunda öne sürdüğü en yaygın sebep, adayın CV’sinin içeriğini tamamen açıklayamıyor olmasıdır.  CV’nizde yazılan her şeyi tartışabilecek durumda olmanız ve mümkünse, uygun olduğu zamanlarda örnekler vermeniz önemlidir. Ayrıca sık sorulan mülakat sorularına da hazırlanırken, görüşme yapacağınız şirketi mülakattan önce araştırmanız akıllıca olur.

Tipik İş Görüşmeleri

Mülakat nedir? Sıradan bir iş görüşmesinde, firmanın halen çalışan bir – iki ya da üç işvereni bir aday ile bir araya gelir.  Görüşmeler genellikle adayın muhtemel şefinden, firmanın İnsan Kaynakları ekibinden bir çalışanından ya da firmadan bir partnerden oluşur.

İş görüşmeleri 15 dakika ile iki saat arasında sürebilir. Çoğu iş görüşmesi; adayın çalışma geçmişi, kişiliği, çalışma tarzı ve işle ilgili yetkinlikleri hakkında soruları içerir.  Genellikle adaylara mülakatın sonunda bir soru sorma şansı verilir. Adaya iş ve şirket hakkında daha fazla bilgi almasına izin verdiğinden bu sorular son derece teşvik edicidir ve adayın şirkete olan ilgisini göstermeye yarar.

Mülakat ile aday, işin ortak kültürünü, gerektirdiklerini ve şirketin onun için doğru seçim olup olmadığını değerlendirir, insan kaynakları yetkilisi ise, adayın işe uygun olup olmadığını değerlendirir.

Daha az beceri gerektiren ve daha az ücretli pozisyonlar için başvuran adaylar, daha prestijli bir pozisyon (örneğin üniversite mezunları için olan) için başvuran adaylardan daha kolay bir iş görüşmesi geçirirler.Genellikle firma ne kadar büyükse, bu durum iş görüşmesinin de o kadar zorlu olmasına yol açar.

Buna ek olarak, bazı mesleklerin kendine özgü mülakatları vardır. Örneğin doktorluk mülakatları için birçok aday vaka incelemesi mülakatlarına girer. IT ve teknik ile ilgili görevler için ise çoğu aday teknik bir mülakattan geçer.

Birçok şirkette işverenler, özellikle üniversite mezunları için olan pozisyonlarda değerlendirme – ölçme testlerinden faydalanır. Bu genişletilmiş değerlendirmeler, analiz görevlerini, grup egzersizlerini, sunumları ve uygunluk testlerini içerebilir.
İş mülakatları işverenler için çok iyi değerlendirilmesi gereken bir süreçtir.Çünkü kötü bir istihdam kararı bir işverene çok pahalıya mal olabilir. Bir adayı işe alma maliyetleri, eğitimi, işten çıkarma tazminatı, verimlilik kaybı, moral üzerine etkisi, yeni bir istihdamın maliyeti ve diğer faktörler çok fazla olabilir.

Mülakat nedir ve türleri?

Mülakat nedir, kısaca anlatalım. Mülakatların birçok çeşidi vardır. En yaygın olanlarından birkaç tanesi aşağıda açıklanmıştır.

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar

Yetkinlik bazlı mülakat nedir? Yetkinlik bazlı mülakatlar davranışsal mülakat olarak da bilinir. Bu mülakatların kullanımı gitgide artıyor ve işverenler tarafından sıkça kullanılıyor. Bu tür bir mülakat, bir çalışan adayının önceki davranışlarının, gelecekteki potansiyel performansı için en iyi işaretleri olduğu kavramına dayalıdır. Yetkinlik bazlı mülakatlarda görüşmeci, adaydan, karşılaştıkları bazı belli durumlardaki özel örnekleri ve nasıl tepki gösterdiklerini anımsamalarını ister.

Telefon Mülakatları

Telefon mülakatı nedir? Bir iş görüşmesinin yaygın bir başlangıcı telefon mülakatıdır. Bu tür mülakatlar, özellikle adaylar işverene yakın bir civarda yaşamadığından ya da işverenin adaylarla yüz yüze görüşme yapması için yeterli kaynak olmadığından yaygındır. Telefon mülakatları zamandan tasarruf sağladığı için, hem işveren hem de aday için avantajlıdır.

Stres Mülakatı

Stres mülakatı nedir? Stres mülakatlarının amacı,  adayın yoğun baskı altında, birden çok projeyle nasıl başa çıktığını ve işyerindeki bir anlaşmazlığın nasıl üstesinden gelebileceğini değerlendirmektir.

Bu stres mülakatlarından bir tanesi, işverenin, adayın gözünü korkutan ve sorulara cevap verirken ona baskı yapan birkaç görüşmeciyi bir araya getirmesini kapsar. Bu tür mülakatların asıl amacı, adayın stresle nasıl başa çıktığını öğrenmektir.

Stres mülakatlarının bir çeşidi de, ilgisizce davranan ya da düşmanca bir tutum sergileyen tek bir görüşmeciyi içerir. Örneğin, görüşmeci göz teması kurmayabilir, gözlerini devirebilir ya da adayın cevaplarına iç çekebilir, sözünü kesebilir, arkasını dönebilir,  mülakat sırasında telefon çağrılarını yanıtlayabilir ya da küçük düşürücü veya zorlayıcı sorular sorabilir. Amaç, görüşülen kişinin baskıyla nasıl başa çıktığını ölçmek ya da kasten duygusal tepki uyandırmaktır. Aday için başarının anahtarı bu süre içerisinde heyecanlanmamaktan, sakin kalmaktan geçer.

Kısaca Teknik mülakat nedir?

Bu tip mülakatlar problem çözme ve yaratıcılık üzerine odaklanır. Bu mülakatta sorulan sorular, problem çözme becerilerinizi ve muhtemelen analitik becerinizi ve yaratıcılığınızı anlamak için kullanılır.

Sunumlar

Adaylardan ayrıca mülakatın değerlendirme sürecinin bir parçası olarak sunum yapmaları istenebilir. Bu stresli bir iştir ve adayın benzer şartlar altında nasıl bir performans göstereceğini öngörüp belli ettiğinden, önemli bir değerlendirmedir.

İş Görüşmesi Anlaşmazlıkları

Ayrımcılık Birçok ülkede istihdam yasaları, iş görüşmelerinde ırk, cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi sorulara dayalı olan ayrımcılığı yasaklamıştır. Bir iş görüşmesi sırasında bu özel soruları sormak genellikle ayrımcılık sayılır ve yasa dışı bir usul ortaya çıkar.

Mülakat tavsiyeleri için mülakat paketi hizmetimizi inceleyin.