Her istihdam pazarında, iyi şirketler, en iyi çalışanlarını ellerinde tutmak ister. Peki şirketler işe almak için çok çaba sarfettiği çalışanlarını ellerinde tutmak için neler yapabilir?

Kariyer değiştirme aşamasında olan 100’ü aşkın üst seviyeli yöneticiyle yaptığım resmi olmayan araştırmanın sonucu olarak birkaç madde ön plana çıktı.

 

İŞİN KARŞILIĞINI VERMEK

Sorun: Katılanların sadece yüzde 31’i iş aramalarının nedeni olarak daha fazla para kazanmayı göstermiş olsa bile, piyasayla rekabet edecek seviyede maaş vermek, çalışanlarınızı elinizde tutmak için önemli bir araçtır.

Ne Yapabilirsiniz?:

  • Endüstriye yönelik araştırmaları ve öteki araçları kullanarak maaş trendleri hakkında bilgi sahibi olun.
  • Hem şirketin, hem de çalışanların kazanç sağlaması için, iş ile ilgili bazı hedefleri gerçekleştirenleri ödeme artışıyla ödüllendirin.
  • İşten çıkış yapanlarla ayrılıklarının nedeni üzerine görüşme yapın. Bunlardan elde ettiğiniz bilgileri, çalışanlarınız arasındaki eğilimleri değerlendirmek için kullanın. Bu veriyi, şirkette maaşları artırmak için vaka örneği olarak değerlendirin.
  • Çalışanlarınız arasında araştırma yaparak, onların şirkette kalmasını sağlamanın paradan başka ne çeşit yolları olduğunu öğrenin.

 

YÖNETİM SORUNLARI

Sorun: Araştırmada kötü yönetim ile ilgili yorumlar boldu. Yüzde 29’luk bir kesim için, “yönetimi sevmemek, yönetimdeki kişilere saygı duymamak veya onlarla geçinememek”, ayrılma kararlarında büyük bir etkendi.

Bir sağlık danışmanlığı firması olan Stackpole & Associates’in başkanı Irving Stackpole’a göre insanların işlerinde kalmalarının sebebi, açık bir şekilde, orada – özellikle yöneticileri ile – kurduğu ilişkilerdir. Ve bu ilişkiler yıpranmaya başladığında çoğu insan işinden ayrılır.

Ne Yapabilirsiniz?:

  • Yöneticilerin liderlik, iletişim ve sosyal yeteneklerini, koçluk, eğitim ve geri dönüşlerle geliştirin. Bu anahtar yetenekleri yapacağınız değerlendirmelerde puanlayın ve performansa bağlı olarak ödüllendirin.
  • Çalışanların yöneticilerle ilgili sorunlarını belirtebileceği güvenli bir ortam oluşturun. Bu problemlerle hızla ilgilenin.

 

İLETİŞİM

Sorun: Yöneticilere yeteneklerini şirkette tutabilmeleri için ne tavsiye verebilecekleri sorulduğunda, araştırmaya katılanlar yoğun biçimde şirket hedefleri, performans beklentileri ve çalışmaların takdir edilmesi konularında daha iyi iletişim kurulması gerektiğinden bahsetti.

Ne Yapabilirsiniz?:

  • Araştırma sonucunda belirtilen fikirler hakkında düşünüp, şirketinizin nasıl davrandığıyla karşılaştırın.
  • Açık, güçlü ve sürekli olarak iletişim, takım çalışması ve çalışanların çabalarına saygı duyulan bir ortam oluşturun.
  • Şirketin amaçlarını açık biçimde ve düzenli olarak paylaşın.
  • İşbirliği yapın, iletişim kurun ve dinleyin. Mutlu çalışanlar inanılmaz şeyler başarır.

 

ARAŞTIRMA KONUSU: İYİ BİR ÇALIŞAN NEDEN İŞTEN AYRILDI?

Kıdemli bir yöneticinin ayrılma nedeni, dinlenme ve saygıyla bağlantılı bir konuydu. Kendi bölümünde başarılı bir revizyon yaptıktan sonra şirketinin yeni bir CEO aradığını öğrendi. Şirket hakkındaki bilgisi ve en çok mücadele isteyen departmanlardan birindeki tartışmasız başarısı nedeniyle kendisini güçlü bir aday olarak görüyordu.

Organizasyonun karşılaşacağı anahtar güçlükler ve büyüme fırsatları üzerine kendi vizyonunu ortaya koyduğu özgeçmişi ve kapak yazısı oluşturduktan sonra güçlü bir referans listesi oluşturup, listesindeki herkesi yöneticilerden gelmesi olası bir telefon için haberdar etti. Hazırladığı bilgilendirme paketini, iş görüşmesi sırasında fikirlerini daha ayrıntılı biçimde anlatabileceği güveniyle ilgili kişilere yolladı.

Aynı kişi birkaç ay sonra organizasyon dışında  aktif olarak iş aramaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren iş görüşmesi, yolladıklarını okumayan ve referanslarıyla iletişime geçmediği açıkça belli olan bir yönetici tarafından yapılmıştı. Bu kişi daha sonra konuyla ilgili olarak şunları söyleyecekti: “Bana saygısızlık yapıldığını hissettim. İşe kesinlikle gireceğimi düşünmüyordum ama en azından adil bir şans verilmesini bekliyordum”.

Böylelikle şirket, bir yöneticisi, dinlemeye zaman ayırmadığı veya dinleyecek kadar kibar olmadığı için en iyi performans gösteren elemanını kaybetti.

 

PROAKTİF OLUN

Önümüzdeki aylarda veya yıllarda çalışan eksikliği çekmek istemiyorsanız, çalışanların şirketinizden ayrılmasına neden olabilecek sorunları çözmek için zaman ayırın. Şirketinizin en önemli yatırımı olan “çalışanları” korumak ve geliştirmek için stratejiler düşünün.